top of page

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algeme voorwaarden Leonie van Duffelen Fotografie

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Leonie van Duffelen Fotografie.

2. Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt u dat enkel schriftelijk en voorafgaand aan de reportage kenbaar maken.

3. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Leonie van Duffelen Fotografie worden aangepast.

 

Fotoreportages

1. U kiest voor een bepaalde fotograaf omdat de stijl van deze fotograaf u aanspreekt, Leonie van Duffelen Fotografie is vrij haar artistieke kennis en inzicht in de fotoreportage toe te passen.

2. Uit iedere fotoreportage wordt een selectie van de foto’s gemaakt. Leonie van Duffelen Fotografie   zal een selectie maken van de naar haar inzicht beste foto’s, zodat de stijl van de fotografe vastligt in de fotoreportage. De fotoreportage is pas compleet nadat Leonie van Duffelen Fotografie deze selectie heeft gemaakt Leonie van Duffelen Fotografie is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op foto’s die volgens Leonie van Duffelen Fotografie niet geschikt zijn om te tonen.

 

 Boekingen

1. Een reportage boeken kan: via het formulier op de site, per e-mail, Whats-ap of via Facebook.

2. Eventuele reiskosten van Leonie van Duffelen Fotografie zijn niet bij de prijs van een fotoreportage inbegrepen en dienen nog apart te worden voldaan.

3. Het verschuldigde bedrag voor het fotoreportage en de reiskosten dient voor de reportage contant of tikkie te worden voldaan. Betaling vooraf via een overschrijving is ook mogelijk. Is uw reportage nog niet volledig betaald, dan kunnen wij helaas geen foto’s leveren.

4. Uw fotoreportage en uw foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk.

 

Betalingen & levertijd

1. Door een bestelling te plaatsen geeft u te kennen, dat u met deze betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen in overleg met beide partijen.

2. De levertijd kan per product verschillen. U kunt indien gewenst de geschatte levertijd opvragen.

3. Fotoproducten zijn fragiel. Daarom heeft het de voorkeur om uw bestelling zelf af te halen bij de fotograaf. Kiest u ervoor de bestelling te laten verzenden per post? Dan is de bestelling vanaf het moment van verzending voor uw risico.

4. Binnen 7-21 dagen na uw reportage zullen uw foto’s via wetransfer geleverd worden

Fotoshootdagen

Regelmatig organiseert Leonie van Duffelen Fotografie, fotoshootdagen. Deze worden op de Facebook pagina aangekondigd.

1. Inschrijving is pas definitief na betaling. 

2. Voorkeur voor tijd kan bij inschrijving worden aangegeven zodat er rekening mee gehouden kan worden bij het maken van "het rooster"

3. Bij afmeldingen is teruggave van geld in geen enkel geval mogelijk.

 

(Na)bestellingen

1.Na de shoot ontvangt u binnen 48 uur een link naar Pixieset.

2. Uw foto keuze kunt u tot max 1 maand na de fotoshoot doorgeven

Na deze periode is zij niet meer verplicht de bestanden te bewaren.

3. De reeds bewerkte bestanden worden tot  minimaal 3 maanden bewaard.

Cadeaubonnen

1. U kunt bij Leonie van Duffelen Fotografie een cadeaubon kopen. Dit kan vanaf elk gewenst bedrag.

2. De cadeaubon kan niet retour genomen worden en kan niet worden ingewisseld voor geld.

3. U mag een cadeaubon schenken of verkopen aan een ander. Echter, de geldigheidsdatum blijft staan op de originele dag van afgifte.

4. Een cadeaubon is 1 jaar geldig na afgifte door Leonie van Duffelen Fotografie.

5. U kunt de cadeaubon besteden aan een fotoreportage, of nabestellingen.

6. De waarde van de cadeaubon wordt als korting verrekend op het totaalbedrag van de bestelling.

7. Een cadeaubon kan 1 keer gebruikt worden voor de volledige waarde. U ontvangt geen geld of tegoed retour indien uw bestelling een lagere waarde heeft dan de waarde van de cadeaubon.

8. Heeft u meer dan 1 cadeaubon? Dan mag u deze met elkaar combineren bij het plaatsen van uw bestelling.

 

Klachten, Aansprakelijkheid & Verantwoordelijkheid

1. Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen vijf werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk aan de fotograaf te worden verteld. De fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.

2. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er volgens punt 6.1 binnen tien dagen een officiële klacht is ingediend.

3. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotograaf, in welke zin dan ook.

4. U bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf.

5. Deelname aan een fotoreportage en/of workshop is volledig voor uw eigen risico.

 

Auteursrechten & Publicaties

1. Alle geleverde digitale bestanden zijn alleen bestemd voor privé gebruik.

2. Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle reportages blijven altijd in het bezit van Leonie van Duffelen Fotografie Indien u foto’s wilt gebruiken voor publicatie, neem dan altijd vooraf contact met mij op.

3. Op geleverde foto’s rusten altijd de auteursrechten Leonie van Duffelen Fotografie. U koopt een digitale foto of afdruk, niet de rechten op de foto. Indien u een foto wil gebruiken of publiceren, moet u hiervoor altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vragen aan Leonie van     Duffelen Fotografie.

4. In geval van overeengekomen gebruik op internet zal u ervoor zorg dragen dat de afmetingen van het door u op  internet afgebeelde fotografische werk niet groter zijn dan 800 bij 600 pixels , het logo mag in geen geval worden verwijderd.

5. Iedere toestemming voor publicatie is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke overeenkomst met Leonie van Duffelen Fotografie, deze moet u op ieder verzoek van Leonie van Duffelen Fotografie kunnen tonen.     

6. Leonie van Duffelen Fotografie mag de foto’s, te allen tijde naar eigen inzicht gebruiken, verkopen aan derden, verveelvoudigen en publiceren voor zowel non-commerciële als commerciële doeleinden. Leonie van Duffelen Fotografie is niet verplicht dit te melden aan de eigenaar, al wordt indien mogelijk geprobeerd om u op de hoogte te brengen van aankomende publicaties.

7. Bij iedere vorm van overeengekomen publicatie dient duidelijk bij de foto vermeldt te worden: “Foto: Leonie van Duffelen Fotografie ” of “Foto: www.leonievanduffelenfotografie.com”. Bij het niet nakomen van deze voorwaarde komt de fotografe een extra vergoeding toe van tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan publicatie rechten.

8. Ieder gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Leonie van Duffelen Fotografie. Bij inbreuk komt Leonie van Duffelen Fotografie een vergoeding toe ter hoogte van tenminste 3 maal de door Leonie van Duffelen Fotografie gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik met een minimum van € 50,-.

Naamloos-1l.jpg
bottom of page